Wskaźnik insulinooporności Homa IR

75.50 

Opis

Wskaźnik HOMA-IR (ang. Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance) to narzędzie diagnostyczne wykorzystywane do oceny insulinooporności, czyli stanu, w którym komórki organizmu przestają reagować prawidłowo na insulinę. Insulinooporność jest charakterystyczna dla stanów przedcukrzycowych, takich jak zespół metaboliczny, oraz może być czynnikiem ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2 i innych chorób metabolicznych.

Wskaźnik HOMA-IR obliczany jest na podstawie poziomu glukozy i insuliny we krwi, a wzór na jego obliczenie to:

HOMA-IR = (insulina w osoczu [μU/ml] × glukoza w osoczu [mmol/L]) / 22,5

Gdzie:

  • Insulina w osoczu jest wyrażona w jednostkach miary μU/ml (mikrojednostkach na mililitr),
  • Glukoza w osoczu jest wyrażona w jednostkach miary mmol/L (milimolach na litr).

Wyższa wartość wskaźnika HOMA-IR wskazuje na większą insulinooporność, co oznacza, że komórki organizmu reagują gorzej na insulinę, co z kolei może prowadzić do wzrostu poziomu cukru we krwi.

Interpretacja wyników HOMA-IR:

  • Wartość poniżej 1 oznacza niskie ryzyko insulinooporności.
  • Wartość między 1 a 2,9 sugeruje umiarkowane ryzyko insulinooporności.
  • Wartość 3 lub wyższa wskazuje na wysokie ryzyko insulinooporności.

Jednakże dokładna interpretacja wyników HOMA-IR powinna być dokonana przez lekarza, biorąc pod uwagę indywidualne czynniki pacjenta oraz kontekst kliniczny. Wskaźnik ten jest używany w diagnostyce i monitorowaniu pacjentów z zaburzeniami metabolicznymi, takimi jak cukrzyca typu 2 czy zespół metaboliczny.