Wapń zjonizowany

19.80 

Opis

Wapń zjonizowany (czasami nazywane także pomiar wapnia zjonizowanego) polega na pomiarze poziomu wapnia, który znajduje się w stanie zjonizowanym (Ca²⁺) we krwi.

W przeciwieństwie do całkowitego stężenia wapnia (które obejmuje zarówno zjonizowany wapń, jak i wapń związany z białkami), wapń zjonizowany stanowi aktywną, biologicznie czynną frakcję wapnia, która jest odpowiedzialna za wiele funkcji w organizmie, w tym za przewodnictwo nerwowe, skurcze mięśni, funkcje serca oraz krzepnięcie krwi.

Badanie wapnia zjonizowanego jest wykonywane zwykle w przypadku podejrzenia zaburzeń równowagi elektrolitowej, takich jak hiperkalcemia (zwiększone stężenie wapnia we krwi) lub hipokalcemia (obniżone stężenie wapnia we krwi).

Może być również przydatne w monitorowaniu pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej, w przypadku zaburzeń elektrolitowych po urazach, operacjach czy również w przypadku oceny stanu pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek.

Wartość wapnia zjonizowanego może być również przydatna w monitorowaniu odpowiedzi na leczenie oraz ocenie stanu klinicznego pacjenta. Jest to bardziej precyzyjny wskaźnik niż ogólne stężenie wapnia, ponieważ nie uwzględnia on poziomu białek, które mogą wpływać na wiązanie wapnia, co może prowadzić do błędnej oceny stanu pacjenta.