Tryptaza

175.00 

Opis

Tryptaza badanie ocenia poziom tego enzymu w surowicy krwi. Tryptaza jest enzymem wydzielanym przez komórki tuczne, które są zaangażowane w reakcje alergiczne oraz odpowiedź immunologiczną organizmu. Badanie poziomu tryptazy może być wykorzystywane w diagnostyce różnych stanów klinicznych, w tym:

Anafilaksja: Jest to poważna, nagła reakcja alergiczna, która może być życie zagrożająca. Wzrost poziomu tryptazy we krwi może wskazywać na wystąpienie anafilaksji.

Reakcje alergiczne: Podwyższony poziom tryptazy może również wystąpić w przypadku reakcji alergicznych o mniejszym nasileniu niż anafilaksja, np. w reakcjach skórnych.

Choroby układu immunologicznego: Niektóre choroby autoimmunologiczne lub układowe choroby tkanki łącznej mogą być związane z podwyższonym poziomem tryptazy.

Choroby układu pokarmowego: W niektórych przypadkach podwyższony poziom tryptazy może być związany z chorobami przewodu pokarmowego, takimi jak zespół nieswoistego zapalenia jelit (IBS).

Badanie poziomu tryptazy może być wykonywane jako część diagnostyki różnicowej w przypadku podejrzenia wystąpienia poważnych reakcji alergicznych lub innych stanów klinicznych związanych z komórkami tucznych. Interpretacja wyników powinna być zawsze dokonywana przez wykwalifikowanego lekarza, który uwzględni wszystkie dostępne informacje kliniczne i wyniki badań dodatkowych