OB

13.50 

Opis

OB  to skrót od odczynu biernego (ang. Erythrocyte Sedimentation Rate, ESR) lub odczynu opadania krwinek czerwonych. Jest to test diagnostyczny, który mierzy szybkość, z jaką krwinki czerwone opadają w próbce krwi w naczyniu w ciągu określonego czasu. Pomiar ten może być używany jako wskaźnik obecności stanu zapalnego w organizmie.

Podczas gdy OB nie jest specyficznym testem, który identyfikuje określoną chorobę, wysoki wynik OB może wskazywać na obecność stanu zapalnego lub infekcji w organizmie. Jednakże, inne czynniki, takie jak nowotwory, choroby autoimmunologiczne, czy nawet wiek pacjenta, mogą również wpłynąć na wyniki OB.

Wysoki OB wymaga dalszej diagnostyki w celu określenia przyczyny, która może obejmować inne badania laboratoryjne, obrazowe, czy konsultacje z lekarzem specjalistą. Interpretacja wyników OB powinna zawsze być dokonywana przez wykwalifikowanego lekarza, który weźmie pod uwagę cały obraz kliniczny pacjenta.