HBA1c

46.00 

Opis

HbA1c, to test, który mierzy poziom cukru we krwi kontrolując poziom glukozy, który wiąże się z hemoglobiną we krwi. Hemoglobina jest białkiem, które znajduje się w czerwonych krwinkach i jest odpowiedzialne za przenoszenie tlenu z płuc do tkanek. Glikacja hemoglobiny, czyli jej połączenie z glukozą, jest procesem, który zachodzi naturalnie w organizmie, ale jego tempo jest zależne od stężenia glukozy we krwi w ciągu około 2-3 miesięcy przed badaniem.

HbA1c jest używane jako narzędzie do monitorowania średniego poziomu glukozy we krwi w okresie od 2 do 3 miesięcy przed badaniem, co jest przydatne w monitorowaniu kontroli cukrzycy u osób z cukrzycą typu 1 i typu 2. Im wyższy poziom HbA1c, tym wyższy był przeciętny poziom cukru we krwi w ciągu ostatnich dwóch lub trzech miesięcy.

Wartości HbA1c są wyrażane w procentach lub w mmol/mol. Zalecane cele poziomu HbA1c różnią się w zależności od wieku, stanu zdrowia i innych czynników indywidualnych pacjenta. Wspólnie z lekarzem pacjent ustala optymalny poziom HbA1c do osiągnięcia lub utrzymania w celu zapobiegania powikłaniom cukrzycy.